Žyma: Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (42) (Eskizo pabaiga)

Dienos tikslas: 1411 žodžiai. Parašyta: 904. – Sėsk, – tarė ši, o aš klusniai kuo griaučiau atsisėdau, žvelgdama į duris. Prie šių sėdėjęs Antonio atsistojo ir atsistojo

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (41)

Dienos tikslas: 1397 žodžiai. Parašyta: 1399. …Ir, pasiekęs ugnį, daugmaž toje vietoje, kur baigėsi skydas, pasisuko iki kitos sienos, taip skriedamas skersai. Naoki sukeltas sukimasis sukėlė tornadą.

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (40)

Dienos tikslas: 1383 žodžiai. Parašyta: 1395. Mąstydama, ką iš to galėtume suprasti ir vis žvalgydamasi atgal, ar niekas mūsų iš nekur nestebi ir neseka, ar nepranešinėja kitiems,

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (39)

Dienos tikslas: 1369 žodžiai. Parašyta: 1359. – Tuomet pradedam, – linktelėdama galva į kristalą patvirtino Rūta. Ir jau po akimirkos pasigirdo duslus sprogimas kažkur už keliolikos gatvių

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (38)

Dienos tikslas: 1356 žodžiai. Parašyta: 1361. Planas buvo toks. Nusigavę iki Citadelės Miesto gatvėmis, mes, Guobos kariams nukreipus dėmesį kitame Citadelės krašte, įsigausime į jos vidų. Slapstytis,

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (37)

Dienos tikslas: 1342 žodžiai. Parašyta: 1343. – O, tikrai? – apsimečiau staiga nesupratusi jo sarkazmo ir tuoj puoliau prie jo, tarytum ketinanti pakišti jį po kriokliu kartu

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (36)

Dienos tikslas: 1239 žodžiai. Parašyta: 1254. „Pasirodo tai, kas maniau yra tikras miškas… O Dieve, aš idiotė.“ – Po velniųųų, – nusikvatojo Naoki, – na ir idėjos

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (35)

Dienos tikslas: 1227 žodžiai. Parašyta: 1244. „Pala, o kokia nauda JAM iš viso šito??“ – Pala, – tuoj atsisukau į jį. Aplinkui stovintys komandos nariai sužiuro į

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (34)

Dienos tikslas: 1215 žodžiai. Parašyta: 1227. – Ar nutuoki tu, Gile? – išpūtęs dūmų kamuolėlį po pauzės tarė jis. Aš tik papurčiau galvą, nes visai to negalėjau

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (33)

Dienos tikslas: 1203 žodžiai. Parašyta: 1210. Rūta pabaksnojo pirštu į galvą. Tada lygiai kaip ir Guoba tuoj pridūrė: – Beje, o Guobos ginklas tai va ta patranka

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (32)

Dienos tikslas: 1191 žodžiai. Parašyta: 1211. Aš pažvelgiau akimirką į Akmenį, tačiau nieko netarus vėl atsisukau į prie stalo sėdinčius žmones. – Gražus Akmuo, – tarė plikis.

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (31)

Dienos tikslas: 1179 žodžiai. Parašyta: 1185. – Švari, – linktelėjo Antonio pažvelgęs man į kaktą. Aš pirštais paliečiau savo išsausėjusią odą. Ji buvo šiek tiek išsitempusi. Paliečiau

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (30)

Dienos tikslas: 1168 žodžiai. Parašyta: 1173. – Ką aš žinojau? – paklausiau Akmens. – Mmm? – įsiterpė Antonio, nuo mano nugaros ir kelnių valydamas smulkius kristalo gabaliukus.

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (29)

Dienos tikslas: 1078 žodžiai. Parašyta: 1122. „Debilas, blet, stopudovai.“ – Nu bet blet, pažiūrėk tu. Kas stato jobanus klozetus ir šikinykus, kaip dangoraižius? Kokio proto reikia būt,

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (28)

Dienos tikslas: 1068 žodžiai. Parašyta: 213. ) 4 ( – Aš sakau, už tiek babkių aš nusipirksiu kokius TRIS autokristalus GX-3. Atsakau už bazarą. Pamatysi, kokį biznį

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (27)

Dienos tikslas: 1068 žodžiai. Parašyta: 847. Aš klusniai tuoj nuleidau ranką ir pirma pradėjau eiti, o tada bėgti vėl laiptais aukštyn. Antonio bėgo man iš paskos. –

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (26)

Dienos tikslas: 1057 žodžiai. Parašyta: 1082. Antonio ramiai pažvelgė į Akmenį. Tada man į akis, kilstelėdamas antakį. Tada, lyg ką prisiminęs, tarė: – Ai taip!… Aha… –

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (25)

Dienos tikslas: 1047 žodžiai. Parašyta: 1071. Staiga pastebėjau, kad į mane spokso vienas trumpaplaukis vaikinas iš grupelės. Jis turbūt bus nugirdęs mano paskutinius žodžius, o jie patraukė

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (24)

Dienos tikslas: 1036 žodžiai. Parašyta: 1098. Vyras atsikvėpė arba tyliai už manęs atsiduso. – Paaiškinsiu vėliau. Tačiau kai atsidarys durys, eisi su manimi, – rimtai patvirtino jis.

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (23)

Dienos tikslas: 1026 žodžiai. Parašyta: 1035. Akmuo vėl kažką sumurmėjo iš kurpinės, taigi jį alkūne atbulomis paniuksavau, kad užsičiauptų. Priėjau prie vartų. Prie mažo apvalaus stalelio tarp

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (22)

Dienos tikslas: 1016 žodžiai. Parašyta: 1063. „Ar Gabrielė blefuoja? Ji atrodo šiek tiek blefuojanti… Bet kas, jeigu ji rimtai tai sako? Kas, jeigu ji rimtai tokia durna

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (21)

Dienos tikslas: 938 žodžiai. Parašyta: 952. Aš atsistojau stabiliau ir permetusi ginklą į dešinę ranką pasiėmiau jį taip, kad būtų patogu mesti. – Aš neturėsiu kaip iš

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (20)

Dienos tikslas: 929 žodžiai. Parašyta: 937. – …ką sugebu. Padaryk tai ir aš… – …nepabėgsi. Aš juk ne veltui esu Miesto Tarybos gyvulininkystės sektoriaus… – …prižadu, tau

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (19)

Dienos tikslas: 920 žodžiai. Parašyta: 917. „…O Dieve. Kas ji per žmogus!??“ – Ehm… – sumykiau, – nebloga? – Norėtum išbandyti? – iškart nekantriai puolė pasisiūlyt Gabrielė.

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (18)

Dienos tikslas: 910 žodžiai. Parašyta: 912. – Gerai tuomet, – palinksėjo atgal Gabrielė ir susigrūdo burnon paskutinį gabalą bandelės. Tada atsilošė kėdėje ir kramtydama stebėjo mane. Aš

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (17)

Dienos tikslas: 901 žodžiai. Parašyta: 935. Akmuo atsiduso ir blykstelėjo jau silpniau. – Džo. Arba vadink mane tiesiog Džo. „Džo.1/ Mano galvoje kažkas lyg pokštelėjo. Nuo tokio

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (16)

Dienos tikslas: 893 žodžiai. Parašyta: 901. Gabrielė sustingo. Tada pamačiusi, ką padarė, atsisuko ir sukikeno. – Oi. Nutinka. Žinai, kokia aš išsiblaškiusi, – kikendama ji ore pamojavo

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (15)

Dienos tikslas: 884 žodžiai. Parašyta: 876. Visgi atsargiai paliečiau šašus. Mergina susitraukė, turbūt nuo skausmo, bet garso neišleido. Gal dėl to, kad jau trūko jėgų ir tam.

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (14)

Dienos tikslas: 816 žodžiai. Parašyta: 819. – Na, laikykis, utėle, – suurzgiau juodam akmeniui, kurį laikiau apžergusi tarp kojų. Šis kristalas buvo ypatingas tuo, kad galėjo skraidyti

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (13)

Dienos tikslas: 808 žodžiai. Parašyta: 86. ) 3 ( Tuo metu kažkur 50 metrų žemiau ir į kairę. Nusprendžiau pasidaryti trumpesnį kelią. Taigi nukreipiau savo kristalinį motociklą

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (12)

Dienos tikslas: 808 žodžiai. Parašyta: 722. Minios ošimai, riksmai ir grumėjimai beveik visai užtilo už miesto pastatų miško. Ir šią akimirką, tiesa, visai nenutuokiau, kur keliauti ir

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (11)

Dienos tikslas: 800 žodžiai. Parašyta: 806. Ginklas žybtelėjo raudoniau. – O aš turiu geras akis, – prakalbo jis. – …Tu neturi akių, – po pauzės pratariau, nesuprasdama, juokauja

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (10)

Dienos tikslas: 792 žodžiai. Parašyta: 799. – O kaip aš galėčiau tai žinoti? – sarkastiškai atsakė jis. – Aš taigi visą laiką buvau užrakintas tam sušiktam ginklų

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (9)

Dienos tikslas: 784 žodžiai. Parašyta: 785. Tai atėmė žadą ir išplėšė iš lūpų paskutinį kvapą. Atsikvėpiau, o galva sudūzgė. „Arena… Kas čia nutiko!? Ar tai Ovidijaus kūjis!?“

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (8)

Dienos tikslas: 777 žodžiai. Parašyta: 788. „Ką daryti dabar!?“ – Ką??? – sušukau gniauždama Akmenį ir nesuprasdama, ko jis nori iš manęs. – Palauk, – griežtai nutraukė

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (7)

Dienos tikslas: 769 žodžiai. Parašyta: 774. Minia ošė, tačiau jis ją pertraukė: – Sveika atvykusi į DIDŽIĄJĄ KAUNO ARENĄ, mergiote! – dramatiškai sušuko jis man, ties paskutiniu

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (6)

Dienos tikslas: 761 žodžiai. Parašyta: 778. „O Dieve! Tai milžiniška!“ Kad ir kur mane liftas pakelė, ši vieta buvo stačiai milžiniška. Aš išlindau iš mažos apvalios skylės

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (5)

Dienos tikslas: 754 žodžiai. Parašyta: 759. – Nuostabi kova! – pasigirdo sodrus pranešėjo balsas per visus arenos kristalus-garsiakalbius – Nuostabi! Ar man pritariate!? Minia suklykė iš džiaugsmo

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (4)

Dienos tikslas: 746 žodžiai. Parašyta: 392. ) 2 ( Tuo metu, apie du šimtus metrų aukščiau ir šiauriau. Minia tiesiog šėlo. Mergina raudonais plaukais ne tik pribaigė

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (3)

Dienos tikslas: 746 žodžiai. Parašyta: 371. Du žingsniai. Sienos buvo jau visai prie pat ir jaučiau, kaip tuojau jos atsirems man į nugarą ir nustums… Į šį

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (2)

Dienos tikslas: 739 žodžiai. Parašyta: 751. [Pirma dalis] Po akimirkos mes jau buvome salėje. Tai buvo didelis, apvalus kambarys aukštomis (lyginant su mano miegamuoju ir koridoriumi) lubomis

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje

#SielaAkmenyje (1)

Dienos tikslas: 482 žodžiai. Parašyta: 984 Ruda. Vien tik įvairiausių atspalvių ruda. Mhm. Daugiau, mažiau, purvo rudumo ir kažkokio keisto… Eh. Kažko nemalonaus. Taip stebėjau šią spalvą

Skaityk toliau#365 tekstai#fikcija#Siela akmenyje