Kas yra „Beprotiškų tikslų sąrašas“?

Iššūkiai

Ką daryti, jei gyvenimas, rodos, sustoja? Jei ne­lie­ka tiks­lų, kurių norėtum siekti ar prasmės, kuri su­teik­tų jė­gų rytais iššokti iš lovos?

Geri klausimai. Ir dažni. Daugiau nei trečdalis man laiškus rašančių debesyliečių klausia kažko panašaus.

Turiu tau įrankį, kurį pats naudoju.

Priemonę, kuri...

 • ...padės rasti tavo naująjį iššūkį;
 • ...padės iškasti tikslus ir prasmes, kuriuos turėjai, tačiau neišpildei;
 • ...įkvėps tave naujiems nuotykiams ar kitoms pramogoms;
 • ...įkvėps tavo draugus keistis ir augti kartu su tavimi;
 • ...ir geriausia – sunkiausiomis akimirkomis tau asmeniškai padės siekti tai, ko užsibrėžei. Nesvarbu, ką būtent troškai padaryti.

Tai – „Beprotiškų tikslų sąrašas“.

Beje, tai nėra teorinis įrankis ar pratimas tiesiog pagalvojimui. Jei šį mano pasakojimą perskaitysi, tačiau pratimo neatliksi, atsakomybė krenta ant tavęs.

...O štai mano sąrašas, jei taip nekantrauji pamatyti pavyzdį, apie ką kalbėsiu šiame straipsnyje. 😉

(Jei įdomu, nusiplauk rankas ir spausk ant mano veido!)

Beprotiškų tikslų sąrašas? Kas tai?

Debesylos beprotiškų tikslų sąrašas yra... Sąrašas.

~ Ta-daa! ~

Na gerai, juokauju. 😁

Kairėje įprastas „svajonių sąrašas“, o dešinėje BTS:

Pastebi skirtumus?

 1. „Svajonių sąrašas“ nekinta, o „Beprotiškų tikslų sąrašas“ keičiasi ir auga kartu su tavimi.
 2. „Svajonių sąrašas“ yra abstraktus, o „Beprotiškų tikslų sąrašas“ yra pamatuojamas.
 3. „Svajonių sąrašas“ kalba apie tai, ką padarysi kažkada ateityje, o „Beprotiškų tikslų sąrašas“ – apie tai, ką darysi šiandien.
 4. „Svajonių sąrašas“ skatina beprasmius pasiekimus, o „Beprotiškų tikslų sąrašas“ skatina asmeninį augimą.

Beprotiškų tikslų sąraše – keliame tikslus, kurie turi prasmę MUMS. As­me­niš­kai. Kad ir kokie jie bebūtų. Tai tavo asmeninė epopėja be pagražintų, nerealių svajų. Tai praktinis įrankis iššūkių megėjui.

Šio sąrašo techniką naudoju il­giau nei septynerius metus.

Štai dar kelių debesyliečių sąrašai:

O kiti pasirinko rašyti ant popieriaus:

Taigi, nujaučiu, kad tau jau įdomu...

Kaip sukurti SAVO sąrašą?

Arba jei norisi ko ramiau – įsijunk šį M. Jociaus albumą. Arba nesirink jokios mu­zi­kos, jei taip trokšti. Svarbiausiai, kad muzikoje nebūtų žodžių (arba tiesiog jų nesuprastum), kad žodžiai neblaškytų tavo minčių.

Aš, asmeniškai, mėgstu įsijungti kažką tokio. Nes epinė muzika tinka viskam, tačiau kuriant savo gyvenimo epopėją – kaip tik.

Jei norisi – gali savo BTS paišyti kreidele ant grindų. Bet to nerekomenduoju, nes tai neilgaamžis sprendimas. Ge­riau siūlau vieną šių alternatyvų:

 • Sąsiuvinis. Turintis daugiau nei vieną ar du lapus. Geriau tvirtu viršeliu, nes šį sąsiuvinį naudotum ilgai.
 • Kompiuterinis failas. Nesvarbu koks. Gali naudoti MS „Word“, No­tepad, Google Docs ar bet ką, kur galima rašyti tekstą.
 • Popieriaus lapas. Geriausiai didelis, mažiausiai A2 dydžio, nes jį naudotum kaip plakatą. Ne­su­glam­žy­tas. Ir prašau – be dėmių. Jų gali ir taip savaime atsirasti a­tei­ty­je, nes šį lapą turėsi ilgam laikui ir laikysi, spėju, matomoje vietoje.
 • Arba interneto aplikacija. Jei esi išmanus žmogus ir tikrai man pri­ža­di, kad nepamirši vis įsijungti šias programėles, štai keli galimi pa­si­rin­ki­mai: Workflowy ir Evernote. 1

Pasirink tai, ką TAU būtų patogiausia pildyti, redaguoti ir bent kas kelias savaites atsiversti.

Kreidelėmis rašyti ant grindų todėl ir nerekomenduoju – tekstas per grei­tai nusivalo, o lankstytis aukštyn ir žemyn gali būti nepatogu. Net kam­ba­rio tapetai tinkamesni. Esu bandęs stiklą ir nutrinamą markerį. Gera patirtis, tačiau tai šiek tiek trikdė – nakties metu už stiklo tamsu, taigi markerio žymės nesimato.

Aš asmeniškai renkuosi internetinį variantą – rašyti tiesiai į tinklaraštį. Nors šį sąrašą kartais pamirštu atsiversti, tačiau jį patogu atnaujinti, o aš išvengiu dar vieno popieriaus lapo ar są­siu­vi­nio savo lentynose.

Bet, vėlgi, rašyk nors ir ant sienų. Svarbiausiai, kad būtų:

 1. tau, būtent tau, patogu;
 2. užrašyta vieta nedingtų;
 3. būtų galima sąrašą praplėsti, nes, taip, tavo sąrašas plėsis.

Nesistenk daryti gražaus sąrašo. Grožis atsiras matant kaip įgyvendini senus iššūkius ir įsirašai naujesnius.

Perspėju: jei rašai ant popieriaus lapo ar kitu ne­e­lek­tro­ni­niu būdu, nepamiršk palikti vietos po kiekvienu svar­bes­niu punk­tu. Juk „Beprotiško tikslų sąrašo“ išskirtinumas tai, kad kiekvienas punktas gali turėti papildomus etapus.

Kitas pasirinkimas, jei rašysi ant popieriaus – papildomus tikslus rašyti pri­klijuotuose ar kitaip prisegtuose lapukuose. Tačiau tai per ilgą laiką gali tapti tiesiog chaotiška. Bet tai jau tavo atsakomybė.

Pats sąrašo sudarymas atliekamas dvejais žingsniais:

1. Pradėk nuo kategorijų.

Jos nėra būtinos, tačiau taip ne tik kils daugiau idėjų, ką įtraukti sąrašan, tačiau jį bus dar smagiau skaityti. Juk gali būti smagu stebėti, kaip skir­tin­gos tavo gyvenimo sritys keičiasi per metus.

Savo sąraše aš turiu šešias sritis: Gyvenimą, Debesylą, Kūną, Keliones, Iš­šū­kius ir Visą kitą. Tavo kategorijos turėtų būti tokios, kaip TAU patogiausia. Jų gali iš viso nebūti.

Jei nežinai kokias kategorijas rašyti, nerašyk jokių. Jei ką – ateityje visada galėsi pakeisti!

2. Rašyk visus tikslus, svajones ir iššūkius.

Eilės tvarka nesvarbi.

O jei trūksta idėjų – žvilgtelk į Joel Runyon, Thomas Frank, Steve Kamb arba mano sąrašus. Ir, taip, Beprotiškų tikslų sąrašui pats gavau įkvėpimo iš Joel... 😏

Tačiau aš labai patariu: rinkis tik tai, ką norėtum daryti TU. Dėl savęs. Antraip gims atidėliojimas, kuris žudo progresą.

...Ir viskas! Tai tik du žingsniai.

Tiesa, turiu tau dar kelis patarimus. To daryti nebūtina:

 • Apibrėžk savo iššūkius kuo tiksliau. Tai pagrindinis skir­tu­mas tarp tikslų ir svajonių – pasiekiami tikslai yra suskaičiuojami. Pavyzdžiui, kiek nori padaryti atsispaudi­mų vienu ypu? Kiek perskaityti knygų per mėnesį? Ir panašiai.
 • Nebijok kelti sau stačiai beprotiškus iššūkius. Jie suteikia džiaugsmo kasdienybei.
 • Tačiau kartu – geriau tikslus rašyk pasiekiamais laipteliais. Nerašyk, kad nori užkopti į Everestą. Geriau pirmiau užkopk į kal­ną Lenkijoje, tada į vieną iš viršūnių Alpėse, tada į kalną Gruzijoje ir tik tada Everestą. Treniruokis. Nesiek to, kas tiesiogine prasme yra ne­į­ma­no­ma. Kelk sau tikslus laipteliais – vieną po kito. Perlipus vieną, visada galėsi pridėti antrąjį sudėtingesnį.

Arba, kitaip tariant, bandyti šokti aukščiau bambos yra gerai, nes taip treniruojiesi, tačiau virš kaktos ne­­si­­tre­­ni­­ra­­vus neiššoksi. Išnaudok Beprotiškų tikslų sąrašo galimybes ir susikurk laiptelius.

Nes galimybė matyti ir vis atnaujinti sąrašą pasiekus vienus tikslus, pri­de­dant naujų bei išmetant tuos, kurie paprasčiausiai tapo neįdomūs, yra kertinė. Išnaudok tai.

Ir taip, teisingai, jei norisi – tikslus galima iš sąrašo ir išmesti. Pavyzdžiui, savo są­ra­še prieš du metus turėjau tikslą nuvažiuoti dviračiu nuo Kauno iki Va­rė­nos pas merginą, kurią tuo metu buvau įsimylėjęs. 2 Išsiskyrus – tiks­las tapo neįdomus. 🤷

Bet kalbant apie sąrašo padėjimą matomoje vietoje... Jį gali:

 • pasidaryti ekrano wallpaperiu savo kompiuteryje arba telefone;
 • pakabinti ant sienos prie darbo stalo;
 • pasistatyti virtuvėje, kad atsibudus jį pamatytum beveik pirmiausiai;
 • pasidėti ant tos kėdės, ant kurios įprastai nakčiai numeti drabužius, kad ryte apsirengus jį kartu galėtum paimti į rankas ir peržvelgti;
 • patalpink internete savo sukurtame bloge;
 • patalpink savo feisbuke. Jei nori. Aš nenorėčiau, nes vieši tikslai galimai mažina šansus juos pasiekti, bet tai tavo pa­si­rin­ki­mas...

...Arba jį gali padėti kitur, kur kasdien (ar bent kas savaitę) pama­ty­tum, prisimintum ir, jei reikės, prirašytum kažką naujo.

„Beprotiškų tikslų sąrašas“ nėra sukurtas vien tik tam, kad jį susikurtum ir pasislėpus savanaudiškai naudotum. Kita jo pusė – draugiška.

 • Įkvėpti kitus žmonės pradėti gyvenimą, kurio jie visad troško.
 • Įkvėpti juos augti kartu su tavimi. Mokytis. Ir tobulėti.
 • Na, nesvarbu, ar kartu su tavimi. Galima ir atskirai.

Nes „Beprotiškų tikslų sąrašo“ punktai, laipteliai ir tavo pokyčių kelionė yra ge­riau­sias įrodymas, kad trokštant veikti ir veikiant – galima pasiekti tai, ko visada troškai. Žingsnis po žingsnio.

Todėl aš rekomenduoju: sąrašu pasidalink su draugais, šeimos nariais, kolegomis, bendraklasiais ar kitais aplinkiniais.

Persiųsk jiems šį straipsnį, kad jie irgi galėtų su­si­­kur­­ti savo sąrašą. Juk aš šį pasakojimą visgi tam ir parašiau. Trokštu, kad priemonė, kurią naudoju aš, padėtų ir kitiems. Bet tai nebūtina. ☺️

Taigi, mano brangus debesylieti, tavo užduotis šiandienai:

 1. Sukurk SAVO Beprotiškų tikslų sąrašą.
 2. Jei nori, pasidalink juo su aplinkiniais žmonėmis arba komentaruose su kitais debesyliečiais. (Nebūtina.)
 3. Ir galiausiai – pradėk tai, ką visada troškai pradėti.

Sukurk savo epą. Tokį, kurio klausydami tavo anūkai fone girdėtų epinę muziką, trimitus, būgnus ir gongus. Nes tavo gyvenimas nėra tau duotas tam, kad jį švaistytum. Jis sukurtas, kad jį išnaudotum.

Pilnai. Drąsiai. Beprotiškai.


 1. Be abejo, programėlių yra begalės. Bet neužsižaisk ieškant geriausios. Tiesiog naudok kažkurią ir tiek.

 2. Štai vienas mano meilės laiškų jai.

 • Liuks straipsnis. Manau žmonės tikrai turėtų rašytis tikslus ir juos įgyvendinti. Žinoma tam reikia motyvacijos, tačiau kai įvykdai bent vieną tikslą, nebegali sustoti, nes tu tai PADAREI! Ir dėl to patyrei džiaugsmą! Tai rašau iš savo patirties, nes šį sarašą jau turiu. Ir tikrai patariu visiems jį turėti.

  O štai keletas tikslų iš mano beprotiško 🙂 sąrašo:
  1. Nusipirkti riedučius (įgyvendinta arba +)
  a) išmokti su jais išstovėti +
  b) išmokti vaikščioti arba lėtai važiuoti +
  c) išmokti greitai važiuoti
  2. Nuvažiuoti pas draugę, kuri gyvena už ~15 km., su dviračiu ir grįžti +
  3. Išmiegoti po aviru dangum miegmaišyje ir skaičiuoti meteoritus + (buvo šalta ~10 C° ir kieta, tačiau jausmas žiūrint į žvaigždes nuostabus)
  4. Pagaminti šerbetą (kuris po šios žinutės bus pradėtas).

  Žinoma čia tik keletas mano tikslų, iš kurių dauguma jau įgyvendinta. Tik norėjau pasidalinti savo džiaugsmu ir pasakyti, kad šis — beprotiškų dalykų — sąrašas nuostabus!

  P.S. liuks muzika!

  • Jėga! Labai smagu, kad patiko, M.! Ačiū!

   Irrr… Tai kaip pirmasis gyvenime šerbetas išėjo? 😀

   • Tiesą sakant išėjo visai neblogai 🙂 dar reikėtu truputį palaikyti šaldiklyje, bet skonis neblogas ;))
    Irrr… ačiū, kad teiraujiesi 🙂

     • Ką tik išsitraukiau tą dar pašaldytą šerbetą, skonis nuostabus :). Norėčiau juo pasidalinti su debesyliečiais ir tavim, Danieliau, bet nemoku teleportuot :(. Na, gal manęs užmotyvuoti pasigaminsit ir jūs ar bent nusipirksit :D.
      Kas antrame tikslo lygyje? Jau tiek įvykdžiau, kad nežinau, sunkoka sugalvot… Gal ką patartum? 🙂

     • Aš sakau – tai gal sukurk savo pirmą Youtube video, kuriame filmuoji kaip tą šerbetą pasigaminti? 😉

      Neprižadu, kad pasidalinčiau, bet dievaži, turbūt pasidalinčiau. Ir pats žiūrėčiau ir pabandyčiau pasidaryti! 😀

     • Hmm… mintis nebloga. Žinoma, ties tuo reikėtų man pasipraktikuoti, tačiau tam ir skirtas sąrašas — tobulėjimui :). Na ką ir bepridurti? Ačiū už patarimą, Danieliau! Kokią karštesnę dienelę užsinorėsiu vėl to šerbeto, tuo pačiu ir nufilmuočiau, ir žiūū… štai ir receptas gyvai 😀
      Tuo pačiu norėčiau ir tau palinkėti nuveikti ką nors įdomaus, neįprasto ir gero! 😉

     • Gerai, kai padarysi video, tai ir padarysiu ką įdomaus, neįprasto bei gero – savo pirmąjį (irgi) šerbetą 😀

     • Sveikas, jei nesupyksi aš patarsiu 🙂 pabandyk pasigaminti nebe šerbetą, o tikrus ledus (pieninius, grietininius, jogurtinius ar su „kondensofke“) Tikrai nenusivilsi, daug skaniau nei iš parduotuvės 😀

 • Smagu skaityt, įkvepia 🙂 Taip įkvėpė, kad panorau ir aš pasidalint 🙂 Tačiau ne savo tikslais, o kaip juos dėliojuos-gal kažkam bus naudos.
  Iš kitų/savo patirties, knygų, mokymų (prisipažinsiu kad dižiausią įkvėpimą padarė Jevgenijaus Č. mokymai) man išsikristalizavo į tai:
  1. Mano Misija (kodėl aš čia, ką galiu duot žmonėms)-tai įsivardinti labai „sveika” savęs užkrovimui, nukreipimui. Globalu, neaprėpiama, bet tave lllllaaabai veža 🙂 „Pasikrovei” ir užmiršai kokiems metams. pvz. „padėti pasaulio žmonėms suvokt kas jie, ko jie nori ir ką jie gali”. Tai mane nukreipia-ką aš turiu savyje tobulint, kad galėčiau tai įgyvendint, ką aš turėčiau veikt/dirbt, su kuo bendraut ir t.t.
  2. Mano Tikslai -pas mane tai kažkas panašaus į svajones/norus. Dažniausiai susiduriam su problema ne tiek kad nežinom ko noriu, bet kaip jį įvardint kad tikslas tave motyvuotų ir neslėgtų. Mano dažniausios klaidos buvo – arba per daug abstraktus tikslas („noriu mašinos”-ir ką?), arba „įrėmintas” į kažkokius rėmus („nusipirkti Audi už 10000”- ir zulinu skelbimus: BMW randu, o Audi ne). Todėl formuluodama tikslus aš remiuosi į savo jausmus (kas mane „veža”). Pvz. noriu saugaus, važiuojančio, techniškai tvarkingo ir kad galėčiau jį išlaikyti pgl.dabartines savo finansines galimybes (neapriboju savęs nei markėm, nei kainom, nei jo gavimo būdu-gal jį kas padovanos, pirksiu, laimėsiu, o gal darbe išnuomos ir nereikės mokėt už išlaikymą :)). Kažkas panašaus – „Visatai išreiškiu savo pageidavimus, jos neapkraudama detalėmis” :))) Tokie tikslai asmeniškai mane labai veža – ir smagu siekt, ir smagu gaut 🙂 Su savo tikslais dirbu kažkur 1 k. į mėn – irgi įvertinu procentais (būna ir dažniau jei reikia įkvėpimo), jei reikia koreguoju (juk aš augu ir protingėju 🙂 todėl pastebiu kad kažkur save apriboju, o gal kažkur neįvertinau kad norėčiau jaustis kitaip siekiant to tikslo). Tikslai irgi suskirstyti į sritis (turiu 4-saviugda, savirealizacija, santykiai, poilsis)-lengviau susikoncentruoti ir manau kad reikia neužmiršt nei vienos srities, tobulėju visur visapusiškai.
  3. Mano Veiksmai-konretu, pamatuojama, veikiu dėl konkrečių savo tikslų, su konkrečiais terminais. Jau pats žodis skatina veikti 🙂 Turiu nedidelę užrašinę „Veiksmai”, kurią visur „tampausi” – ryte peržiūriu sąrašą, išsirenku ką šiandien padarysiu, dienos metu jei kyla idėjos-papildau sąrašą, vakare peržiūriu-išbraukinėju ir nusiteikiu kitai dienai. Smagu, lengva (kai bandžiau pildytis į kalendorių, tai mane nervino: kažkas atsidėdavo, o gal kažką anksčiau noriu padaryt) ir žinoma veža, nes veikiu dėl vežančių tikslų :)…

  Na va, kaip išsiplėčiau. Tikiuosi Debesyla nesupyks ir ačiū už vežančius straipsnius 🙂

 • geras straipsnis , uždega ir motyvuoja. Lb teisingai ! tai kas atrodo neimanoma is pradziu reikia daryti mazais zingsneliais kas įmanoma, ir vieną dieną suprasi, kad padariai neįmanoma :-). kaip tik tai ir darau. Aciu Danieliau už paskatinimą…

 • Seni, žiauriai afigenas straipsnis, nežinau, bet manau šitas straipsnis galutinai spyrė man į … ,kad pradėčiau pagaliau gyvent kaip noriu, įdomiai ir su nuotykiais.
  AČIŪ, Veliau pasidalinsiu savo sarašiuku,

 • Ooo, kaip šaunu šaunu šaunu! Mano jau seniai norėtas, bet vis atidėtas darbelis, kuriam dabar gavau dar ir patarimų. Gal dabar jau nebeatidėliosiu? O dar vos tik įpusėjus skaityti jau žinojau su kuo būtinai pasidalinsiu straipsniu ir be raginimo 🙂

 • Šiaip seniai skaitau Debesylos straipsnius ir niekada nekomentuodavau, bet šis straipsnis sukėlė tikrą entuziazmo bangą ir atsakė į klausimus, kurie tyliai skambėdavo viduje…tad labai ačiū už įkvepiančius straipsnius 🙂

 • Skaiciau letai mastydama labai patiko,kad jau pradejau rasyti visus savo norus ant juodrascio lapo….vakarop viska susideliosiu

 • Debesyla atradau neseniai, bet nenusivyliau nei vienu perskaitytu straipsniu. Nuostabu! Labai motyvuojantys straipsniai, ypač šis!

 • Man patiko straipsnis! Tikrai kartais išsikeli tikslus, į kuriuos tik žiūri kaip į gražų paveikslą ir nieko nedarai, nes pamiršti sudėlioti laiptelius, kuriais reikia pasilypėti. Todėl sau pradėjau kartoti: net ir ilgiausia kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Užsirašyti tikslus yra veiksminga priemonė. Tik suabejojau dėl jų paskelbimo, nes kai pasakau savo planus, būtinai būna atvirkščiai.

  • Na taip, su pasisakymu garsiai būna taip. Dėl to ir miniu gale kitą straipsnį – kartais išties būna gerai ir neskelbti. 😉

 • Kaip nekeista as buvau pasidarius tokio pobudzio sarasa…tiesa kuriam laikui buvau ji nutrenkus…bet radus ta sarasa vel … labai nustebau kiek punktu reikejo isbraukti mat juos igyvendinau! cia skelbiu savo igyvendintus 🙂 jei kam truks ideju kaip paivairinti gyvenima:)
  skridau oro balionu
  skridau parasparniu
  gavau teleskopa
  pasidariau nedidele tatuiruote
  nukeliavau i Italija ( Roma, Venecija ) ir Prancuzija ( Paryziu )
  vazinejausi kartingu
  pamaciau menulio ir saules uztemima
  maciau zvaigzdziu lietu
  plaukiojau baidare
  issitiesinau dantis
  Tiesa kurie tikslai dar vykdymo procese todel dar nedrisiu afisuoti … tik mastau…. jog prie ateities planu reikes dar prideti noru susijusiu su sportu 🙂 kaip bebutu aciu Danieliau kad iziebiai intuziazmo kybirkstele !:) ir sekmes visiem kitiem svajotojams … negailekit savo norams nei laiko nei jegu o tuo labiau pinigu :)juk geriausia investicija yra i save 🙂 beje jei kazko norite iperkamo visada galima pasisakyti aplinkiniams mat niekada nzn kada ir nuo ko gausi dovanu 🙂

 • Tai yra kažkas nerealaus. Pati šiandien užbaigiau savo vasaros 100 darbų/planų/svajonių sąrašą. Tai neįtikėtina, kaip tokie dalykai gali apversti gyvenimą aukštyn kojomis. Tokie sąrašai motyvuoja nulipti nuo kompiuterio, ir baigti skųstis, koks nuobodus gyvenimas. Šiuo sąrašu sugebėjau sau įrodyti, jog vasara yra tikrai ilga, ir per šį laiką galima nuveikti labai daug, ne tik naktį nueiti pas draugę, kuri gyvena pakankamai toli, atsinaujinti grojaraštį, sutvarkyti senus daiktus, ar pasivolioti pievoje, pilnoje gėlių. Tiesiog kartais reikia štai tokių įkvepiančių straipsnių ir šiek tiek noro nepraleisti savo gyvenimo veltui. Galbūt, ne kiekvieną dieną norisi ką nors daryti, bet juk išbandyti ką nors naujo, nei gulėti lovoje yra šiek tiek geriau, tiesa?
  Na, o besibaigiant vasarai jau pradėsiu planuoti Rudens 100, juk ruduo daugumai sukelia neigiamas emocijas, o jų gyvenime reikia kuo mažiau.
  Tiesiog, labai džiaugiuosi, kad „netyčiom” čia užsukau.
  Dar vienas perliukas internete, kuriam nėra gaila laiko.♥

 • Esu ta, kuri mėgsta planuoti iki smulkmenų, išsikelti tikslus ir tt. Per kalėdas su šeima susirašydavom planus (svajones) ateinantiems metams. Vienais metais užrašiau kokią pinigų sumą sutaupysim. Aišku, kad nepasikuklinau. Baisiausia, kad tie pinigai atėjo iš draudimo po vyro traumos. Dabar bijau svajoti. Darau tai atsargiai. Bet kitą savaitę pasurašysiu beprotiškų tikslų pkaną.
  Ačiū Danieliau 😉

 • Pirma mintis, šovusi į galvą: wow, puikus straipsnis! Pasidarysiu ir aš tokį beprotišką sąrašą! Bet.. rytoj. Šiandien neturiu laiko..
  Va taip gyvenime ir neišeina nieko padaryti. Tai laiko neturi, tai noro. O kartais labiau norisi pamiegoti nei siekti savo tikslų..
  Man, asmeniškai, iš pradžių reikia nugalėt save, savo tingumą, suvokt, kad gyvenimas vienas, negi tikrai noriu visą jį pramiegot ar prasėdėt ant sofkutės prie televizoriaus. Pasidarysiu šį sąrašą ir kovosiu su didžiausiu savo priešu – savimi (tikiuosi).

 • Danieliau, tai tavo pats geriausias straipsnis, kurį perskaičiau. Noriu išmokt rašyt kaip tu, su nuotraukomis ir viskuo kitu, su dideliais headingais, bet kad labai jau tingiu ir manau, kad neverta, bet tavo Debesyla yra geras saitas, kur galima parašyti tikrai gerą komentarą – tai su tuo ir sveikinu.

  As always TLDR. Keep it stronk.

 • Ačiū, puikus straipsnis. Labai taiklios ir geros mintys. Man pačiam asmeniškai labai pravertė idėja apie kategorijas – taip pradedi gilintis, kas tau iš tiesų gyvenime svarbu (kiekvienam žmogui – skirtingi dalykai), atsiranda tiek tikslų sąraše, tiek galvoje tvarka ir aiškumas. Jau pasinaudojau šia idėja – kol kas pas mane 8 kategorijos. Buvau ir chaotišką tikslų są rašą pasidaręs, bet kai apmąsčiau savo gyvenimą ir suskirsčiau į kategorijos, kai kurios jų kažkodėl buvo be tikslų, tuščios, kas yra negerai. Taigi matyt nuo kategorijų verta ir pradėt, kad siektume tik to, kas iš tiesų būtent tau svarbu, o ne beleko, nes viso pasaulio juk per gyvenimą neaprėpsim. Taigi ačiū už idėją dar kartą 🙂

 • Paskaičius iš karto visa dūšia pritariu šioms mintims:
  „Svajonių sąrašas“ nekinta, o „Beprotiškų tikslų sąrašas“ keičiasi ir auga kartu su tavimi.
  „Svajonių sąrašas“ skatina beprasmius pasiekimus, o „Beprotiškų tikslų sąrašas“ skatina asmeninį augimą.
  Gryna tiesa. Pats susikūriau savo sąrašą http://vyriskumas.eu/issukiai ir jau jaučiu kaip keičiuosi po biškiuką. Atrodo, kad kasdien atsikeliu su keliomis nedidelėmis misijomis 😀
  Ir įdomu, ir naudinga. Kas gali būti geriau!

  • Tai, Vygantai, kada eisi būt muzikantu? Dabar vasara, pirmyn į Palangą ir… Tu gali!

   Šaunus sąrašas! 🙂

   • Žinok Palanga mažiausiai trauktų tokiai veiklai. Nemokų rusiškų tancyvarų grot girtiems baltarusiams 😀
    Tai reikės kada kokioj senoj geroj Pilies gatvėj Vilniuj kur prisiglaust.
    Bet šiaip – priminimas gera, vasara, reikės per kokias atostogas nulėkt ir įveikt 🙂

 • Skaičiau, patiko, pabandžiau ir bedarydama suvokiau, jog visi tikslai labai egoistiški – nėra nieko dėl kito žmogaus, visuomenės ir pan. Tad nusprendžiau įtraukti punktą, kad nors kartą metuose paaukosiu n sumą pinigų, konkrečiam, likimo nuskriaustam žmogui; nors kartą metuose savanoriausiu, padedant įgyvendinti soc. jautrų projektą (pvz., padėti maisto bankui per akciją surinkti maisto ar pan.). Ir tuos pačius 2 proc. ne valstybės biudžetui atiduosiu, o kažkam paskirsiu. Tai tiek.

  • Skamba labai šauniai!

   Tik kažkaip nesutinku, jog tikslai kaip „išdrožti rankų darbo statulėlę” yra labai egoistiški – juk kūryba irgi visuomenės dalis, taip naudą irgi duodi; tiesiog ne per tiesioginį pagalbos kelią 😮

   Bet šiaip, gera mintis. Įtrauksiu kažką tokio į savo sąrašą!

 • Šį rytą pabudau ir susimąsčiau, jog gyvenimas tapo kažkoks pernelyg surikiuotas kasdieninių darbelių ir rūpestėlių. Panorau nusipurtyt kasdienybės dulkes ir įsileist į gyvenimą kokių tai pokyčių skersvėjų – žodžiu, prasivėdint 😉 suvedžiau visagalyje googl’e „svajonės” ir atradau debesyla.lt. Paskaičiau ir supratau ką darysiu šiandien – imsiuos sudarinėt beprotiškų tikslų sąrašą ! Ir taip linksma pasidarė Ačiū !

 • >