Kaip aš perėjau 800 kilometrų Santjago keliu per 25 dienas

Ką darai tu, kai gyve­ni­mas rodo ragus ir tau­kuo­tas špy­gas? Pyksti? Jau­di­niesi? Verki? Imiesi kaž­ko­kių tau įprastų savęs rami­namo ritualų?

Šian­dien aš kal­binu 30-metę debe­sy­lietę iš Klai­pė­dos. Tai Liuba, kuri šiaip iššū­kių neven­gia ir vieno neti­kėto atsi­ti­kimo metu…