Psichologija
Tekstinė medžiaga

Kaip įgauti pasitikėjimo savimi?

4 Pamokos Lengvos

Kas yra pasiti­kėjimas savimi ir iš ko jis susideda?

Pradėkime!

Kurso žemėlapis

Ką reiškia „pasitikėjimas savimi“?

Anot žodyno, šis žodžių junginys kilęs iš lotyniško žodžio confidere, reiš­kiančio „būti užtikrintam“, „tikėti“ arba „pilnai pasikliauti“.

„Pasitikėjimas savimi <…> yra susijęs su įsitikinimais apie žmogaus bendrą galimybę išspręsti situacijas ir problemas pasaulyje.“

Žmonių kalba: pasitikintis savimi asmuo turi įsitikinimą „aš galiu su tuo susitvarkyti“. O nepasitikintis savimi žmogus sako – „O Dieve, nežinau ką darysiu, jei šią prezentaciją teks pristatyti prieš visą grupę žmonių!“.

Taigi, remiantis logika tampa aišku, kad pasitikėjimas savimi yra baimės stygius, nes turėdamas stiprų įsitikinimą „kad ir kas įvyktų, aš su tuo susitvarkysiu“, žmogus nejaučia baimės.

Paaiškinsiu vaizdžiau.

Kaip sustiprinti pasitikėjimą savimi?

Apibendrinus, mes turime du būdus, kaip tai padaryti: A) Savianalizės metodus ir B) Praktinių įgūdžių metodus.

Pradėsiu nuo savianalizės, kadangi šioje - nereiks daryti nieko labai naujo. Tik įjungti savo stebinčias smegenis ir patikrinti save.

Praktinių įgūdžių metodai

Norint sustiprinti bendrą pasitikėjimą savimi, pabandyk tapti ekspertu keliose srityse. Tai gali būti sportas, menas, kulinarija, masažai, poezijos deklamavimas, programavimas, video montažas, knygų skaitymas. Ar bet kas kita. Jei sugebi tapti įgudusiu keliose gyvenimo sferose, tavo gebėjimas, susi­doroti su užduotimis ir problemomis padidėja.

Pen
>