RAŠYKLĖ: Dažniausių lietuviškų žodžių* tikrintuvas

Rašyk žodžius ir įrankis parodys, kuriuos galėtum rašyti paprasčiau. Kodėl to reikia? Leisk paaiškinsiu.