PAPRASTAI: Dažniausių lietuviškų žodžių* tikrintuvas

Rašyk žodžius ir įrankis parodys, kuriuos galėtum rašyti paprasčiau.