Idėjos iš Debesylos galvos

Mano klausimai apie Dievą, homoseksualus ir dumblius

Išleista 2016-11-21 į 365 Tekstai
Mano klausimai apie dieva ir dublius

Dienos tikslas: 175 žodžiai. Parašyta: 237.  Foto autr.: Vi Kontrimaitė

Šiandien sėdžiu ant lovos, skaitau apie evoliucijos teoriją bei Dievą… Ir turiu labai rimtą klausimą jums:

Jei, sakykime, Dievas sukūrė žmones. Tai kartu jis sukūrė ir žmones, kurie įsimyli kitus tos pačios lyties žmones, tiesa?

Ir jeigu taip – kodėl kai kurie religingi veikėjai bando visaip apriboti homoseksualus? Ar šie religingi veikėjai priešinasi jų pačių Dievo valiai?

O kodėl gyvybė pradėjo dauginti save?

Tarkim, buvo cheminių elementų sriuba. Ten buvo visko. Ir pyst vieną dieną keli elementai patenka šalimais ir susijungia, tapdami pirma gyvybe – ląstele (ar nesvarbu, kokia gyvybės forma).

Tačiau KODĖL ta ląstelė, pirmoji gyvybė, nusprendė daugintis? Kodėl ši nusprendė padaryti iš savęs dvi ląsteles? Kodėl ląstelės, tapusios dumbliais, tęsė savo dumblišką gyvenimą? Kodėl dumbliai tapo žuvimis ar dar nežinia kuo?

Ir kodėl žmonės gimdo žmones? Augalai augalus? Dumbliai dumblius?

Ar tai todėl, kad ląstelės yra cheminių elementų paketai, kurie pagal defaultą dalinasi į kelias naujas ląsteles (tarkime)..? O tada šitoks bereikšmis procesas (kaip kad ugnies degimas, naudojant O2 + C ir paleidžiant CO2) vijo vienas kitą…

…Ir gyvybė tobulėjo, ląstelių daugėjo… Tol, kol šių esmė tapo perduoti ląsteles suspaustu formatu? Kaip .rar formatu perduoti informaciją plėtimuisi ir chemikalų sugėrimui/transformavimui kiaušinių, kiaušinėlių ir panašiu formatu?

Ar mūsų, kaip žmonių ir kaip apskritai gyvybės formų, tikslas yra vienus chemikalus versti kitokiais chemikalais? Ir kaip per tuos milijonus (ar milijardus?) gyvybės egzistavimo metų… Niekas to nepastebėjo?

Kodėl gyvybė nusprendė tapti gyvybe? Kodėl ji nusprendė dauginti save?

Susikonfūzinęs,
Danielius